Trefaldig subventionering av barnflickor

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1623 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 19 september

Svar på fråga

2007/08:1623 Trefaldig subventionering av barnflickor

Finansminister Anders Borg

Caroline Helmersson-Olsson har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt ställningstagande om att möjliggöra och utöka trefaldig subventionering av barnflickor.

Varaktigt hög sysselsättning och högt arbetsutbud är en av de mest betydelsefulla bestämningsfaktorerna för uthållig tillväxt och uthålliga offentliga finanser. Om skattehöjningar och utgiftsbesparingar ska undvikas, krävs att befolkningen arbetar mer. Regeringens ambition är att öka den varaktiga sysselsättningen framför allt genom åtgärder som underlättar för människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Därför har regeringen vidtagit ett flertal åtgärder inom skatte- och socialavgiftsområdet som stimulerar arbetsutbudet och sysselsättningen samt motverkar svartarbete. Jobbskatteavdraget, skattereduktionen för hushållstjänster och sänkta socialavgifter för ungdomar är exempel på sådana åtgärder. Det är mot denna bakgrund som ovannämnda reformer har gjorts.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-05)