Tryggad elförsörjning

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2028 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/02175

/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2028 av Margareta Cederfelt (M)
Tryggad elförsörjning

Margareta Cederfelt har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa svenska företags och hushålls tillgång på el i dag och i framtiden.

En robust el- och energiförsörjning med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle och för klimatomställningen med ökad elektrifiering.

Jag delar Margareta Cederfelts syn på att såväl industri som hushåll är beroende av tillgång på el. Det kan konstateras att Sverige har god tillgång på el. Att vi i Sverige utbyter el med våra grannländer, dvs. importerar och exporterar, är inget konstigt. Det sker kontinuerligt då vi är en del av EU:s inre elmarknad. Förra året nettoexporterade Sverige rekordmycket el med mycket låga utsläpp av koldioxid. Faktum är att Sverige varit nettoexportör av el nu i över 100 veckor i rad. Därmed har Sverige en hög självförsörjningsgrad. Samtidigt ökar Affärsverket svenska kraftnät investeringarna kraftigt för att utveckla elnäten i Sverige så att elen kan transporteras dit den behövs, nu och i framtiden.

Stockholm den 8 september 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-24)