Utomrättsliga avrättningar och politiska mord i Honduras

Svar på skriftlig fråga 2011/12:666 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 28 juni

Svar på fråga

2011/12:666 Utomrättsliga avrättningar och politiska mord i Honduras

Utrikesminister Carl Bildt

Hans Linde har frågat mig hur Sverige avser att verka för att de politiska morden i Honduras ska upphöra och alla medborgares säkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter ska respekteras, inte minst med tanke på det kommande associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Centralamerika.

Regeringen följer situationen för de mänskliga rättigheterna i Honduras, vars allvar illustreras av de mord på journalister och politiska aktivister som frågeställaren nämner. Det generella våldet i Honduras inger också oro: mordfrekvensen i landet är i dag högst i världen.

EU för en dialog med Honduras om situationen för de mänskliga rättigheterna, och en del av EU:s bistånd till landet syftar till att stärka skyddet för dessa. Av de 223 miljoner euro som Europeiska kommissionen avsatt för Honduras för åren 2007–2013 syftar en inte obetydlig del till att bland annat stärka polisens och de rättsvårdande myndigheternas utredningskapacitet samt utbilda dem i mänskliga rättigheter.

Såsom Hans Linde påpekar kommer det nyligen ingångna associeringsavtalet med Centralamerika att stärka EU:s och Sveriges möjligheter att föra en tydlig MR-dialog med Honduras. Inom ramen för den politiska dialog som avtalet också inrättar, ges EU möjlighet att diskutera situationen beträffande de mänskliga rättigheterna med de centralamerikanska länderna, inklusive ländernas genomförande av relevanta FN-konventioner.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-19 Anmäld: 2012-06-19 Besvarad: 2012-06-28 Svar anmält: 2012-08-16
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-06-19)