Utredningen om Bromma flygplats

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1070 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/02637/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M) Utredningen om Bromma flygplats

Jessica Rosencrantz har frågat mig när Anders Sundströms utredning kommer att offentliggöras.

Utredningen blev offentlig i samband med en presentation den 11 april.

Stockholm den 13 april 2016

Mehmet Kaplan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-04-06)