Vaccinationsintyg

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2703 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/01331 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2703 av Sten Bergheden (M)
Vaccinationsintyg

Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att Sveriges äldre och andra som saknar e-legitimation inte ska behöva vänta på sitt vaccinationsintyg.

Utgångspunkten är att alla ska kunna få tillgång vaccinationsbevis oberoende av om de har e-legitimation eller ej. Det bygger bl.a. på regeringens övergripande inriktning som är att alla som vill ska ha möjlighet att utnyttja den potential som digitaliseringen erbjuder, oavsett personliga förutsättningar. Regeringen har uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Inom ramen för det arbetet ska Digg säkerställa att infrastrukturen ska stödja utfärdandet av alla typer av bevis som krävs för att Sverige ska uppfylla kraven i EU:s kommande förordning om digitala gröna intyg och inom ramen för Hack for Sweden söka lösningar som kan inkludera flera i de digitala tjänster som EU:s gröna digitala intyg kräver. Sverige har en hög andel av befolkningen som är digitalt delaktiga. I november 2020 och jämfört med Sveriges befolkning har 98 procent av svenskarna mellan 18 och 67 år ett (eller flera) BankID. För Mobilt BankID är motsvarande andel 96,5 procent. Utifrån dessa förutsättningar utreder projektet nu hur en lösning för de som inte har e-legitimation ska se ut.

Stockholm den 5 maj 2021


Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-28)