Väntetider för nya pass

Svar på skriftlig fråga 2018/19:513 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju201

9

/01417/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:513 av Hans Wallmark (M) Väntetider för nya pass

Hans Wallmark har frågat vad jag och regeringen har för avsikt att vidta för åtgärder i förhållande till Polismyndigheten för att försäkra oss om att något görs åt oacceptabelt långa väntetider för att få ett nytt pass.

Polismyndigheten har i en nyligen gjord kartläggning av väntetider för ansökan om pass konstaterat att det inom samtliga sju polisregioner finns tillgängliga tider för bokning inom 1-2 veckor. Det betyder att läget generellt sett är betydligt ljusare nu än för bara ett år sedan.

Polismyndigheten fortsätter arbetet med att erbjuda fler tillgängliga tider för ansökan om pass som motsvarar de sökandes behov, men det finns utmaningar. Trots Polismyndighetens kommunikationskampanjer med syftet att få en spridning av ansökningar tenderar medborgarna ofta att ansöka om pass under samma tidpunkt på året, perioden april till juli månad.

Införandet av ett nationellt tidsbokningssystem, som ytterligare bedöms effektivisera passansökningarna, beräknas vara helt infört våren 2020 och jag kommer naturligtvis att följa hur det arbetet fortlöper.

Stockholm den 17 april 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-08)