Vegetarisk lunch

Svar på skriftlig fråga 2018/19:731 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2018/19:731 av John Widegren (M)
Vegetarisk lunch

John Widegren har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att myndigheter inte ska snedvrida konkurrensen mellan livsmedel.

Den nationella livsmedelsstrategin innebär en i riksdagen tydlig förankrad linje för livsmedelspolitiken fram till 2030. Hela värdekedjan är inkluderad i strategin, från primärproduktion till konsument. Strategin handlar om att skapa goda förutsättningar för företag inom livsmedelskedjan att verka för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där den totala produktionen ökar. Konsumenter såväl som myndigheter ska kunna göra medvetna och hållbara val av livsmedel.

Regeringens ambitioner är höga när det gäller att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppfylla bl.a. målen på miljöområdet. Jag utgår från att myndigheterna tillämpar den nationella upphandlingsstrategin och vid behov tar hjälp av Upphandlingsmyndigheten.

Stockholm den 17 juni 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-07)