Venezuela

Svar på skriftlig fråga 2018/19:399 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:398 Maktväxling i Venezuela och fråga 2018/19:399 Venezuela av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark har frågat mig hur Sverige arbetar med resten av världssamfundet för att upprätthålla trycket mot Maduro så att en verklig maktväxling sker i Venezuela samt hur regeringen arbetar med resten av världssamfundet för att förmå Maduroregimen att tillåta att mat och mediciner får föras in i det hårt drabbade Venezuela. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

De senaste veckorna har varit mycket spända i Venezuela och regeringen följer utvecklingen nära. Krisen följer på en lång period av instabilitet. Oppositionen har kvästs genom gripanden och hård repression. Nationalförsamlingen, som är demokratiskt vald, har underminerats genom etablerandet av en alternativ konstituerande församling. Ekonomin är i fritt fall efter många år av misskötsel. Som en följd råder nu en dramatisk humanitär kris med utbredd brist på basvaror och mediciner. Undernäring och barnadödlighet rakar i höjden, sjukvården har kollapsat och upp emot tre miljoner har lämnat landet.

Sverige verkar främst genom EU och den internationella kontaktgruppen för en fredlig lösning i Venezuela. I maj 2018 antog EU rådslutsatser om Venezuela där man konstaterar att de då nyligen hållna presidentvalen saknade all trovärdighet och nödvändiga garantier för fria och demokratiska val. Därtill upprepade EU behovet av att erkänna och respektera samtliga demokratiskt valda institutioner, i synnerhet Nationalförsamlingen. EU krävde även frisläppandet av alla politiska fångar, upprätthållande av de mänskliga rättigheterna samt stöd för att tillgodose befolkningens mest brådskande grundläggande behov.

Därtill införde EU i november 2017 sanktioner mot Venezuela. Ett antal personer nära kopplade till Maduro har listats för riktade åtgärder. EU har meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare sanktioner om vi inte ser steg i rätt riktning. Sverige ger humanitärt bistånd till behövande venezolaner, både inom och utanför landets gränser, som har stora behov av mat, rent vatten och hälso- och sjukvård. Under 2019 beräknas stödet uppgå till 65 miljoner kronor. Även EU bidrar till den humanitära krisen, och sedan 2016 uppgår det humanitära biståndet till venezolaner till över 39 miljoner euro.

EU har tillsammans med några latinamerikanska länder lanserat en internationell kontaktgrupp, där Sverige ingår, med syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning. Gruppen ska undersöka förutsättningar och möjligheter för att åstadkomma en process på både det politiska och humanitära området. En teknisk mission på det humanitära området besöker Caracas just nu för att tala med samtliga parter om humanitärt tillträde i linje med de humanitära principerna. Sverige verkar också för att FN ges en central roll i samordningen av det humanitära stödet till Venezuela.

Det är av avgörande betydelse att EU agerar gemensamt och tillsammans med det internationella samfundet för en fredlig lösning på krisen i Venezuela.

Stockholm den 20 mars 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)