Villkoren för utländska bärplockare

Svar på skriftlig fråga 2019/20:279 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/03529/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:279 av Ali Esbati (V)
Villkoren för utländska bärplockare

Ali Esbati har frågat arbetsmarknadsministern om hon avser att agera för att dels säkerställa att de utländska bärplockarna erhåller den lön och de ersättningar de är berättigade till, dels motverka att oseriösa bärplockarföretag utnyttjar utländska bärplockare.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag vill inleda med att poängtera att det är viktigt att det råder ordning på arbetsmarknaden och att regler, avtal och branschpraxis respekteras när man tar in utländsk arbetskraft. Att människor som kommer till Sverige för att arbeta utnyttjas är oacceptabelt. Goda villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Bärbranschen omfattas av de särskilda krav som gäller för vissa sektorer inom vilka missbruk är mer vanligt förekommande. Bland annat måste företag visa att de har betalat ut lön om de tidigare anställt eller anlitat bärplockare samt redovisa hur de klarar av att betala den erbjudna månadslönen även vid dålig bärtillgång och om arbetstagaren inte klarar av att plocka bär motsvarande den erbjudna månadslönen. Dessa regler gäller oavsett om personen ska plocka bär eller arbeta som tolk, kock, mekaniker eller med någon annan form av stöd till bärplockarna. Utländska bemanningsföretag som är registrerade i ett land utanför EU och som har verksamhet i Sverige måste även ha en filial registrerad här. Det är då filialen som ansvarar för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller i anställningserbjudandet. Migrationsverket har vidare tagit fram material på thailändska som vänder sig direkt till bärplockare i syfte att informera dem om rättigheter och skyldigheter i samband med arbete i Sverige.

Systemet för arbetskraftsinvandring får inte användas för att utnyttja människor. Direktiven till en utredning som rör olika frågor om arbetskraftsinvandring bereds just nu inom regeringskansliet. Dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.

Stockholm den 15 november 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-25)