Vinterdäck på tyngre fordon

Svar på skriftlig fråga 2019/20:505 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/03166/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:505 av Mikael Larsson (C)
Vinterdäck på tyngre fordon

Mikael Larsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att de hittillsvarande reglerna ska fortsätta tillämpas till dess det finns en definition på vad som egentligen är vinterdäck.

För att öka säkerheten och framkomligheten på vägarna beslutade regeringen i augusti 2018 om skärpta regler för tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton och att dessa ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga hjul, inte enbart på drivaxlarna som tidigare. Regeländringen trädde ikraft den 1 juni i år och kravet gäller mellan den 1 december och 31 mars när vinterväglag råder. Det nya kravet har alltså i praktiken gällt sedan i söndags.

Transportstyrelsen föreskriver om hur vinterdäck ska vara beskaffade. Med ändringsföreskrift (TSFS 2019:44) anpassade myndigheten sin föreskrift om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2009:19) inför ikraftträdandet av den nya vinterdäcksregeln. Föreskriften anger allmänna krav om vinterdäck. Innan Transportstyrelsen beslutade om föreskriften remitterades den i vanlig ordning.

Jag håller inte med Mikael Larsson om att det råder oklarhet och jag avser därför inte att vidta någon åtgärd i denna fråga. Jag följer givetvis utvecklingen på området.

Stockholm den 4 december 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-27)