Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning

SFS nr: 1772:1104
Departement/myndighet: Civildepartementet KY
Utfärdad: 1772-11-04
Upphävd: 1990-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:253
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)