Förordning (1993:1665) om åtgärdstaxa för husläkare

t.o.m. SFS 1994:154
SFS nr: 1993:1665
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 1994:154
Upphävd: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1219
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om sådan särskild ersättning som avses i 20 § lagen (1993:588) om husläkare för åtgärder som kräver medicinsk kompetens eller utrustning utöver vad en husläkare vanligen har (åtgärdsersättning).

2 §   Om en husläkare i fråga om en patient som finns på husläkarens patientförteckning enligt 5 § lagen (1993:588) om husläkare, i stället för att remittera patienten till en läkare med kompetens i annan specialitet, själv utför en åtgärd som finns angiven i 3 §, får husläkaren åtgärdsersättning med högst det belopp som anges i 4 §.

3 §   En husläkare får tillgodoräkna sig särskild åtgärdsersättning för
   1. ringbehandling eller injektion av hemorrojder
   2. ledpunktion
   3. akupunktur

Avser akupunktur i smärtlindrande syfte, utredning och ställningstagande till behovet av behandling. Åtgärdsersättning lämnas endast vid första behandlingstillfället.
   4. djup biopsi eller benmärgspunktion

Avser inte biopsi från hud eller underhudsfett eller från tumör i hud eller underhudsfett
   5. radikaloperation av nageltrång
   6. neurologisk utredning och/eller habilitetsutredning

Omfattande anamnesupptagning och utförlig neurologisk undersökning med fortsatt utrednings- eller behandlingsplan.
   7. mycket omfattande reumatologisk ledstatus med dokumentation av rörelseförmågan i flera större leder
   8. radikal operation av sakralfistel
   9. operation av ganglion
   10. plastisk operation av phimosis
   11. pletysmografi
   12. operation av tendinitis nodosa
   13. EKG med standardiserat arbetsprov

Avser EKG-registrering före, under och efter stegvis ökat arbete på cykelergometer eller rullande matta med användning av gängse tolv avdelningar i vila och sex under arbete. Undersökningen förutsätter möjlighet till kontinuerlig arytmidetektering samt kvalificerad övervakning och EKG-tolkning.
   14. laserkonisering eller extensiv behandling av förändringar i vagina och på portio
   15. LTER-bandinspelnings-EKG.

Avser intermittent registrering samt tolkning av EKG i samband med olika typer av enkla belastningsprov, t. ex. step test, trappgång eller cykelergometri för värdering.

4 §   En husläkare får tillgodoräkna sig särskild åtgärdsersättning inräknat besöksersättning med högst 150 kronor för åtgärderna 1--3, med högst 250 kronor för åtgärderna 4--7 och med högst 400 kronor för åtgärderna 8--15 enligt 3 §. Förordning (1994:154).