Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

SFS nr: 2011:1295
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2011-12-01
Upphävd: 2016-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:780
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
Ansökan om godkännande

2 §   En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:
   1. namn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt
   3. postadress.
Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Avgifter

3 §   En ansökningsavgift enligt 12 § första stycket lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva uppgår till 10 000 kronor. En årsavgift enligt andra stycket samma paragraf uppgår till 7 000 kronor.

Bemyndigande

4 §   Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2015:780

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tid före den 1 januari 2016.