Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

SFS nr: 2015:994
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2015-12-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Inspektionen för vård och omsorg får meddela tidsbegränsade tillstånd till att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av stödboende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ett tidsbegränsat tillstånd får meddelas för en period på högst ett år från den dag tillståndet beviljades.