Förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning

SFS nr: 2018:1510
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2018-07-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2022-01-01/

1 §   Den som inte har grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska, inom ramen för en försöksverksamhet som ska bedrivas 2022-2023, ha möjlighet att genom ett behörighetsprov visa att han eller hon har de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100).

2 §   Universitets- och högskolerådet ansvarar för att ta fram och genomföra provet och beslutar om resultat på detta.

3 §   Alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ska använda sig av samma behörighetsprov.

4 §   Endast den som har fyllt eller fyller 24 år senast det kalenderår då provet genomförs får delta i behörighetsprovet.

5 §   Universitets- och högskolerådets beslut om provresultat får inte överklagas.

6 §   Universitets- och högskolerådet får meddela ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten.


Övergångsbestämmelser

2018:1510
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
   3. Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ska dock vara giltigt även efter utgången av 2023.