Förordning (2018:1635) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019

SFS nr: 2018:1635
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2018-11-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2019.