Förordning (2018:1636) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019

SFS nr: 2018:1636
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2018-11-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 520 kronor per ton avfall för kalenderåret 2019.