Förordning (2018:1639) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2019

SFS nr: 2018:1639
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2018-11-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2019:
   1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 58 öre per styck,
   2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 39 öre per styck,
   3. skatt på röktobak tas ut med 1 922 kronor per kilogram,
   4. skatt på snus tas ut med 451 kronor per kilogram,
   5. skatt på tuggtobak tas ut med 497 kronor per kilogram.