Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019

SFS nr: 2018:1641
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2018-11-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 8 § lag (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:
   - 61 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
   - 255 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
   - 408 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.