Förordning (2019:190) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

SFS nr: 2019:190
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2019-04-04
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU-förordningen). Förordningen innehåller också bestämmelser i anslutning till lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Tillsynsmyndigheter

2 §   Post- och telestyrelsen ska vara nationell tillsynsmyndighet enligt EU-förordningen.

3 §   Konsumentverket ska utöva tillsyn över att näringsidkare som med konsumenter ingår köpeavtal som inbegriper gränsöverskridande paketleveranser fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i EU-förordningen.

Bemyndiganden

4 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om annan skyldighet att lämna information än som anges i artikel 4.1 och 4.3 i EU-förordningen.

5 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av
   1. artiklarna 4 och 5 i EU-förordningen, och
   2. 4 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

6 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 7 i EU-förordningen.