Förordning (2019:330) om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning

SFS nr: 2019:330
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2019-05-23
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2019.