Förordning (2019:683) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020

SFS nr: 2019:683
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2019-11-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2020-01-01/

1 §   Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 540 kronor per ton avfall för kalenderåret 2020.