Förordning (2019:694) om balanstal för år 2020

SFS nr: 2019:694
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2020-01-01/

1 §   Balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 1,0505 för år 2020.