Förordning (2019:695) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2020

SFS nr: 2019:695
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2020-01-01/

1 §   Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska för år 2020 göras på så sätt att 10,3 procent förs till staten, 20,5 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första- Fjärde AP-fonderna.

2 §   Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska för år 2020 göras på så sätt att 14,1 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första-Fjärde AP-fonderna.