Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.52s.1) på en av föreståndaren för franska reformerta församlingen i Stockholm Emil Giron gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täckes förklara församlingens prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;

SFS nr: 1895:bih. 52 s. 1
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1895-06-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Kungl. Maj:t har tagit detta ärende i övervägande och finner gott förklara franska reformerta församlingens i Stockholm prästerskap äga att under lagligen gällande villkor och bestämmelser vigsel med laga verkan förrätta.