Tillkännagivande (2008:796) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

SFS nr: 2008:796
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-10-09
Upphävd: 2013-05-31
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:304
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat      Dag för   Förklaringar
      konventionens 
      ikraftträdande 
      för staten i 
      fråga
Albanien    2001-01-01  
Amerikas förenta
stater      2008-04-01  Amerikas förenta stater 
          har avgett en förklaring 
          i enlighet med artikel 
          22.2
Andorra      1997-05-01  Andorra har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Armenien    2007-06-01  Armenien har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.4 och 
          25
Australien    1998-12-01  Australien har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 45 att 
          konventionen ska omfatta 
          alla territoriella 
          enheter i landet
          Australien har också 
          avgett förklaringar i 
          enlighet med artiklarna 
          22.4 och 25
Azerbajdzjan    2004-10-01  Azerbajdzjan har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.4 och 
          25
Belgien      2005-09-01  Belgien har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Belize      2006-04-01  
Bolivia      2002-07-01  
Brasilien    1999-07-01  Brasilien har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Bulgarien    2002-09-01  Bulgarien har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.4 och 
          25
Burkina Faso    1996-05-01  Burkina Faso har avgett 
          en förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Burundi      1999-02-01  
Chile      1999-11-01  
Colombia    1998-11-01  Colombia har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.2 och 
          22.4
Costa Rica    1996-02-01  
Cypern      1995-06-01  
Danmark      1997-11-01  Danmark har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 45 att 
          konventionen inte ska 
          omfatta Grönland
          Danmark har också avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.4 och 
          25
Dominikanska
republiken    2007-03-01  
Ecuador      1996-01-01  
El Salvador    1999-03-01  El Salvador har avgett 
          en förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Estland      2002-06-01  
Filippinerna    1996-11-01  
Finland      1997-07-01  
Frankrike    1998-10-01  Frankrike har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 45 att 
          konventionen ska omfatta 
          hela Frankrikes 
          territorium med undantag 
          för utomeuropeiska 
          territorier
          Frankrike har också 
          avgett förklaringar i 
          enlighet med artiklarna 
          22.4 och 25
Georgien    1999-08-01  
Guatemala    2003-03-01  
Guinea      2004-02-01  
Indien      2003-10-01  
Island      2000-05-01  
Israel      1999-06-01  
Italien      2000-05-01  Italien har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.2 och 
          25
Kambodja    2007-08-01  
Kanada      1997-04-01  Kanada har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artikel 45 att 
          konventionen ska omfatta:
      1997-04-01  British Columbia, 
          Manitoba, New Brunswick, 
          Prince Edward Island och 
          Saskatchewan
      1997-11-01  Alberta
      1998-08-01  Yukon Territory
      1999-10-01  Nova Scotia
      1999-12-01  Ontario
      2000-04-01  Northwest Territories
      2001-09-01  Nunavut
      2003-12-01  Newfoundland och Labrador
      2006-02-01  Quebec
          Kanada har också avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artikel 22.2 
          avseende New Brunswick, 
          Prince   Edward Island, 
          Saskatchewan, Yukon 
          Territory, Nova Scotia, 
          Ontario, Nunavut, 
          Newfoundland och Labrador, 
          förklaringar i enlighet 
          med artikel 22.4 avseende 
          British Columbia och
          Quebec samt en förklaring 
          i enlighet med artikel 25 
          avseende Quebec
Kenya      2007-06-01  
Kina      2006-01-01  Kina har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.4 och 
          25
Kuba      2007-06-01  
Lettland    2002-12-01  
Litauen      1998-08-01  
Luxemburg    2002-11-01  Luxemburg har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.4 och 
          25
Madagaskar    2004-09-01  
Mali      2006-09-01  
Malta      2005-02-01  
Mauritius    1999-01-01  
Mexiko      1995-05-01  Mexiko har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.2
Moldavien    1998-08-01  
Monaco      1999-10-01  
Mongoliet    2000-08-01  
Nederländerna    1998-10-01  
Norge      1998-01-01  Norge har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.1 och 
          22.4
Nya Zeeland    1999-01-01  
Panama      2000-01-01  Panama har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22.4 och 
          25
Paraguay    1998-09-01  
Peru      1996-01-01  
Polen      1995-10-01  Polen har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Portugal    2004-07-01  Portugal har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Rumänien    1995-05-01  
San Marino    2005-02-01  
Schweiz      2003-01-01  Schweiz har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artiklarna 22.1 och 
          25
Seychellerna    2008-10-01  
Slovakien    2001-10-01  
Slovenien    2002-05-01  
Spanien      1995-11-01  Spanien har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.1
Sri Lanka    1995-05-01  
Storbritannien
och Nordirland    2003-06-01  Storbritannien och 
          Nordirland har avgett 
          förklaringar i 
          enlighet med artikel 
          45 att konventionen 
          ska omfatta:
      2003-06-01  England, Wales, 
          Skottland och 
          Nordirland
      2003-11-01  Isle of Man
          Storbritannien och 
          Nordirland har också, 
          för egen del och 
          avseende Isle of Man, 
          avgett en förklaring 
          i enlighet med artikel 
          25
Sverige      1997-09-01  Sverige har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Sydafrika    2003-12-01  
Thailand    2004-08-01  
Tjeckien    2000-06-01  
Turkiet      2004-09-01  
Tyskland    2002-03-01  Tyskland har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.1
Ungern      2005-08-01  Ungern har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4
Uruguay      2004-04-01  
Venezuela    1997-05-01  Venezuela har avgett 
          förklaringar i enlighet 
          med artiklarna 22 och 
          25
Vitryssland    2003-11-01  Vitryssland har avgett 
          en förklaring i enlighet 
          med artikel 22.1
Österrike    1999-09-01  Österrike har avgett en 
          förklaring i enlighet 
          med artikel 22.4