Fredag den 12 maj 2017

Kammarens talarlista 2017-05-12 00:00:00

Fredagen den 12 maj 2017

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om klimatförändringar.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Miljöpartiet företräds av statsrådet Isabella Lövin (MP).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avslutning

1

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

6

4

2

2

2

Matilda Ernkrans (S)

6

4

2

3

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

6

4

2

4

Martin Kinnunen (SD)

6

4

2

5

Rickard Nordin (C)

6

4

2

6

Jens Holm (V)

6

4

2

7

Lars Tysklind (L)

6

4

2

8

Désirée Pethrus (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.