Fredag den 13 december 2019 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20191213

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Fredagen den 13 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU1

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

10

____

____

0.10

0.10

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU2

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

____

____

0.00

0.10

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU3

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

____

____

0.00

0.10

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter brexit

____

____

0.00

0.10

Utrikesutskottets betänkande UU4

Regeringens arbete i frågor som rör Kina

____

____

0.00

0.10

Totalt anmäld tid 0 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––