Fredag den 29 april 2016

Talarlista 2015/16:20160429

Fredagen den 29 april 2016

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Debattregler

Företrädaren förVänsterpartiet inleder.
Socialdemokraterna företräds av finansminister Magdalena Andersson (S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter  

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Finansminister
Magdalena Andersson (S)

6

4

2

2

2

Anette Åkesson (M)

6

4

2

3

David Lång (SD)

6

4

2

4

Rasmus Ling (MP)

6

4

2

5

Per Åsling (C)

6

4

2

6

Daniel Sestrajcic (V)

2

6

4

2

7

Mats Persson (L)

6

4

2

8

Larry Söder (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter  

––––––––––––––––––––––––––––