Måndag den 10 juni 2019

Kammarens talarlista 2019-06-10 00:00:00

Måndagen den 10 juni 2019

Kl.

11.00

Aktuell debatt

13.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag.

Debattregler

Företrädare från det parti som begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare utom för statsrådet som har rätt till ett tredje avslutande anförande. Statsrådet har rätt till ett första inlägg på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i storleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för oppositionsparti och 2 minuter för annat regeringsparti. Vid den andra omgången har statsrådet rätt till ett anförande på längst 3 minuter och 2 minuter för övriga talare. På det andra anförandet råder replikrätt för dem som deltar i debatten, och replikerna tas i partistorleksordning. Varje talare kan dock begära högst fyra replikdueller. Första repliken på statsrådets anförande får vara längst 1 minut och den andra repliken längst 30 sekunder. På övriga anföranden gäller en repliktid på längst 30 sekunder enligt duellmetoden. Statsrådets avslutande inlägg får vara längst 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.


1

1

Försvarsminister
Peter Hultqvist (S)

4

3

2

Hans Wallmark (M)

3

2

3

Roger Richtoff (SD)

1

3

2

4

Daniel Bäckström (C)

3

2

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

3

2

6

Mikael Oscarsson (KD)

3

2

7

Allan Widman (L)

3

2

8

Karolina Skog (MP)

2

2

Maximal debattid cirka 1 timme och 55 minuter.

9

Aktuell debatt 13.00

begäran av Centerpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om landsbygdens förutsättningar.

Debattregler

Företrädare från det parti som begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare utom för statsrådet som har rätt till ett tredje avslutande anförande.

Statsrådet har rätt till ett första inlägg på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i storleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för oppositionsparti och 2 minuter för annat regeringsparti.

Vid den andra omgången har statsrådet rätt till ett anförande på längst 3 minuter och 2 minuter för övriga talare. På det andra anförandet råder replikrätt för dem som deltar i debatten, och replikerna tas i partistorleksordning. Varje talare kan dock begära högst fyra replikdueller. Första repliken på statsrådets anförande får vara längst 1 minut och den andra repliken längst 30 sekunder. På övriga anföranden gäller en repliktid på längst 30 sekunder enligt duellmetoden. Statsrådets avslutande inlägg får vara längst 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

4

3

1

2

John Widegren (M)

3

2

3

Mats Nordberg (SD)

3

2

4

Peter Helander (C)

1

3

2

5

Birger Lahti (V)

3

2

6

Magnus Oscarsson (KD)

3

2

7

Arman Teimouri (L)

3

2

8

Maria Gardfjell (MP)

2

2

Maximal debattid cirka 1 timme och 55 minuter.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.