Måndag den 11 juni 2018

Kammarens talarlista 2018-06-11 00:00:00

Måndagen den 11 juni 2018

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Socialutskottets betänkande SoU20

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

1

Emma Henriksson (KD)

8

2

Jenny Petersson (M)

8

3

Mikael Eskilandersson (SD)

8

4

Anders W Jonsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

8

6

Barbro Westerholm (L)

8

7

Kristina Nilsson (S)

6

8

Jan Lindholm (MP)

6

____

____

0.58

0.58

17

Socialutskottets betänkande SoU35

Nationell läkemedelslista

____

____

0.00

0.58

18

Socialutskottets betänkande SoU31

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

____

____

0.00

0.58

19

Civilutskottets betänkande CU32

Fler bygglovsbefriade åtgärder

1

Lars Tysklind (L)

5

2

Åsa Eriksson (S)

4

3

Ola Johansson (C)

6

4

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

10

____

____

0.25

1.23

20

Civilutskottets betänkande CU14

Modernare adoptionsregler

1

Caroline Szyber (KD)

6

2

Thomas Finnborg (M)

6

3

Mikael Eskilandersson (SD)

6

4

Ola Johansson (C)

6

5

Christina Örnebjär (L)

8

6

Hillevi Larsson (S)

6

7

Jan Lindholm (MP)

8

____

____

0.46

2.09

21

Civilutskottets betänkande CU29

Ny paketreselag och ny resegarantilag

____

____

0.00

2.09

22

Försvarsutskottets betänkande FöU14

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

1

Mikael Oscarsson (KD)

8

2

Mikael Jansson (-)

8

3

Allan Widman (L)

5

4

Kalle Olsson (S)

8

5

Beatrice Ask (M)

8

6

Roger Richtoff (SD)

4

7

Daniel Bäckström (C)

8

____

____

0.49

2.58

23

Försvarsutskottets betänkande FöU15

Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

1

Mikael Jansson (-)

4

2

Peter Jeppsson (S)

4

3

Jan R Andersson (M)

4

4

Roger Richtoff (SD)

4

____

____

0.16

3.14

24

Försvarsutskottets betänkande FöU16

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

____

____

0.00

3.14

25

Justitieutskottets betänkande JuU30

En ny strafftidslag

1

Linda Snecker (V)

8

2

Lawen Redar (S)

6

3

Jan Lindholm (MP)

6

4

Johan Hedin (C)

6

____

____

0.26

3.40

Totalt anmäld tid 3 tim. 40 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.