Måndag den 13 juni 2016

Kammarens talarlista 2016-06-13 00:00:00

Måndagen den 13 juni 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Konstitutionsutskottets betänkande KU20

Granskningsbetänkande

Inledning

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Björn von Sydow (S)

8

3

Jonas Millard (SD)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

8

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

7

Mathias Sundin (L)

4

8

Tuve Skånberg (KD)

8

____

____

0.54

0.54

Regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 1)

1

Veronica Lindholm (S)

6

2

Agneta Börjesson (MP)

6

3

Tuve Skånberg (KD)

6

4

Hans Ekström (S)

4

5

Lisbeth Sundén Andersson (M)

4

____

____

0.26

1.20

Hanteringen av EU-frågor (kapitel 2)

1

Fredrik Eriksson (SD)

6

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

3

Emanuel Öz (S)

10

4

Patrick Reslow (M)

6

5

Agneta Börjesson (MP)

4

6

Tuve Skånberg (KD)

6

____

____

0.38

1.58

Handläggningen av regeringsärenden (kapitel 3)

1

Mia Sydow Mölleby (V)

6

2

Jonas Gunnarsson (S)

6

3

Marta Obminska (M)

8

4

Agneta Börjesson (MP)

4

5

Hans Ekström (S)

4

6

Andreas Norlén (M)

4

7

Veronica Lindholm (S)

4

____

____

0.36

2.34

Regeringens ansvar för förvaltningen (kapitel 4)

1

Hans Ekström (S)

8

2

Maria Abrahamsson (M)

10

3

Jonas Millard (SD)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

6

Mia Sydow Mölleby (V)

4

7

Mathias Sundin (L)

4

8

Tuve Skånberg (KD)

6

9

Andreas Norlén (M)

6

____

____

0.54

3.28

Statsråds tjänsteutövning (kapitel 5)

1

Fredrik Eriksson (SD)

6

2

Björn von Sydow (S)

8

3

Maria Abrahamsson (M)

10

4

Agneta Börjesson (MP)

4

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

3

6

Mia Sydow Mölleby (V)

4

7

Mathias Sundin (L)

4

8

Tuve Skånberg (KD)

8

9

Jonas Gunnarsson (S)

4

10

Andreas Norlén (M)

4

11

Patrick Reslow (M)

4

____

____

0.59

4.27

Hanteringen av flyktingmottagandet (kapitel 6)

1

Jonas Millard (SD)

8

2

Berit Högman (S)

8

3

Andreas Norlén (M)

8

4

Agneta Börjesson (MP)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

6

Mia Sydow Mölleby (V)

4

7

Mathias Sundin (L)

4

8

Tuve Skånberg (KD)

4

____

____

0.46

5.13

4

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

Indelning i utgiftsområden

____

____

0.00

5.13

5

Konstitutionsutskottets betänkande KU25

Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

1

Hans Ekström (S)

8

2

Agneta Börjesson (MP)

6

3

Mia Sydow Mölleby (V)

4

4

Andreas Norlén (M)

8

5

Jonas Millard (SD)

6

6

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

____

____

0.36

5.49

Totalt anmäld tid 5 tim. 49 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.