Måndag den 13 juni 2016

Kammarens talarlista 2016-06-13 00:00:00

Måndagen den 13 juni 2016

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Konstitutionsutskottets betänkande KU20

 

 

 

Granskningsbetänkande

 

 

 

Inledning

 

1

Andreas Norlén (M)

8

 

 

2

Björn von Sydow (S)

8

 

 

3

Jonas Millard (SD)

6

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

8

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

7

Mathias Sundin (L)

4

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

0.54

 

Regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 1)

 

1

Veronica Lindholm (S)

6

 

 

2

Agneta Börjesson (MP)

6

 

 

3

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

4

Hans Ekström (S)

4

 

 

5

Lisbeth Sundén Andersson (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.26

1.20

 

Hanteringen av EU-frågor (kapitel 2)

 

1

Fredrik Eriksson (SD)

6

 

 

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

3

Emanuel Öz (S)

10

 

 

4

Patrick Reslow (M)

6

 

 

5

Agneta Börjesson (MP)

4

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.38

1.58

 

Handläggningen av regeringsärenden (kapitel 3)

 

1

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

2

Jonas Gunnarsson (S)

6

 

 

3

Marta Obminska (M)

8

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

4

 

 

5

Hans Ekström (S)

4

 

 

6

Andreas Norlén (M)

4

 

 

7

Veronica Lindholm (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

2.34

 

Regeringens ansvar för förvaltningen (kapitel 4)

 

1

Hans Ekström (S)

8

 

 

2

Maria Abrahamsson (M)

10

 

 

3

Jonas Millard (SD)

6

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

6

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

4

 

 

7

Mathias Sundin (L)

4

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

9

Andreas Norlén (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

3.28

 

Statsråds tjänsteutövning (kapitel 5)

 

1

Fredrik Eriksson (SD)

6

 

 

2

Björn von Sydow (S)

8

 

 

3

Maria Abrahamsson (M)

10

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

4

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

3

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

4

 

 

7

Mathias Sundin (L)

4

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

8

 

 

9

Jonas Gunnarsson (S)

4

 

 

10

Andreas Norlén (M)

4

 

 

11

Patrick Reslow (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.59

4.27

 

Hanteringen av flyktingmottagandet (kapitel 6)

 

1

Jonas Millard (SD)

8

 

 

2

Berit Högman (S)

8

 

 

3

Andreas Norlén (M)

8

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

6

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

4

 

 

7

Mathias Sundin (L)

4

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

5.13

4

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

 

 

 

Indelning i utgiftsområden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

5.13

5

Konstitutionsutskottets betänkande KU25

 

 

 

Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

 

 

 

1

Hans Ekström (S)

8

 

 

2

Agneta Börjesson (MP)

6

 

 

3

Mia Sydow Mölleby (V)

4

 

 

4

Andreas Norlén (M)

8

 

 

5

Jonas Millard (SD)

6

 

 

6

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

5.49

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 49 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.