Måndag den 19 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-19 00:00:00

Måndagen den 19 juni 2017

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU20

Granskningsbetänkande

Inledning

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Björn von Sydow (S)

8

3

Jonas Millard (SD)

8

4

Agneta Börjesson (MP)

8

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

8

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

7

Tina Acketoft (L)

8

8

Tuve Skånberg (KD)

8

____

____

1.04

1.04

Regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 1)

1

Veronica Lindholm (S)

6

2

Maria Abrahamsson (M)

10

3

Fredrik Eriksson (SD)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

4

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Tuve Skånberg (KD)

8

9

Emanuel Öz (S)

8

____

____

1.00

2.04

Handläggningen av regeringsärenden (kapitel 2)

1

Hans Ekström (S)

10

2

Annicka Engblom (M)

10

3

Patrick Reslow (-)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

4

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

6

Tina Acketoft (L)

6

7

Tuve Skånberg (KD)

6

8

Emanuel Öz (S)

4

9

Lisbeth Sundén Andersson (M)

6

10

Laila Naraghi (S)

8

____

____

1.04

3.08

Regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag (kapitel 3)

1

Hans Ekström (S)

10

2

Marta Obminska (M)

8

3

Jonas Millard (SD)

8

4

Agneta Börjesson (MP)

4

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Tuve Skånberg (KD)

6

____

____

0.54

4.02

Statsråds tjänsteutövning (kapitel 4)

1

Fredrik Eriksson (SD)

8

2

Veronica Lindholm (S)

6

3

Maria Abrahamsson (M)

8

4

Agneta Börjesson (MP)

4

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Tuve Skånberg (KD)

6

9

Hans Ekström (S)

6

10

Annicka Engblom (M)

8

____

____

1.04

5.06

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016

1

Tina Acketoft (L)

2

2

Veronica Lindholm (S)

6

3

Maria Abrahamsson (M)

4

4

Fredrik Eriksson (SD)

2

____

____

0.14

5.20

Gemensam debatt KU30 och KU17

17

Konstitutionsutskottets betänkande KU30

Ny kommunallag

1

Jonas Millard (SD)

12

2

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

3

Mia Sydow Mölleby (V)

8

4

Tina Acketoft (L)

8

5

Tuve Skånberg (KD)

8

6

Hans Ekström (S)

8

7

Lisbeth Sundén Andersson (M)

8

8

Agneta Börjesson (MP)

8

____

____

1.06

6.26

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

Kommunala och regionala frågor

____

____

0.00

6.26

19

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU23

En livsmedelsstrategi för Sverige

1

Marianne Pettersson (S)

10

2

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

10

3

Runar Filper (SD)

10

4

Stina Bergström (MP)

10

5

Kristina Yngwe (C)

10

6

Håkan Svenneling (V)

10

7

Lars Tysklind (L)

10

8

Magnus Oscarsson (KD)

10

9

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

12

____

____

1.32

7.58

20

Utbildningsutskottets betänkande UbU23

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

1

Stefan Jakobsson (SD)

8

2

Daniel Riazat (V)

8

3

Lena Hallengren (S)

7

4

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

5

Elisabet Knutsson (MP)

6

6

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

7

Christer Nylander (L)

8

8

Aron Modig (KD)

8

____

____

1.01

8.59

Totalt anmäld tid 8 tim. 59 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.