Måndag den 20 juni 2016

Kammarens talarlista 2016-06-20 00:00:00

Måndagen den 20 juni 2016

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU16

Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

1

Johan Forssell (M)

10

2

Jennie Åfeldt (SD)

5

3

Johanna Jönsson (C)

8

4

Christina Höj Larsen (V)

10

5

Emma Carlsson Löfdahl (L)

6

6

Aron Modig (KD)

8

7

Yilmaz Kerimo (S)

10

8

Maria Ferm (MP)

8

9

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

15

____

____

1.20

1.20

14

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m.

1

Christian Holm Barenfeld (M)

8

2

Paula Bieler (SD)

8

3

Annika Qarlsson (C)

8

4

Christina Höj Larsen (V)

8

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Désirée Pethrus (KD)

8

7

Eva-Lena Jansson (S)

8

8

Maria Ferm (MP)

8

____

____

1.04

2.24

15

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

Jämställdhet

1

Erik Andersson (M)

7

2

Paula Bieler (SD)

12

3

Annika Qarlsson (C)

8

4

Christina Höj Larsen (V)

8

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Désirée Pethrus (KD)

8

7

Ann-Christin Ahlberg (S)

12

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

9

Rossana Dinamarca (V)

8

____

____

1.19

3.43

16

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU20

Klimat- och energimålen – Kontrollstation 2015 m.m.

1

Johan Hultberg (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Jens Holm (V)

8

5

Lars Tysklind (L)

8

6

Lars-Axel Nordell (KD)

8

7

Matilda Ernkrans (S)

10

8

Stina Bergström (MP)

10

____

____

1.08

4.51

17

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU21

Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

1

Johan Hultberg (M)

1

2

Stina Bergström (MP)

1

____

____

0.02

4.53

Totalt anmäld tid 4 tim. 53 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.