Måndagen den 10 juni 2013

Talarlista 2012/13:20130610

Talarlista

Måndagen den 10 juni 2013

Kl. 11.00 Arbetsplenum

____________________________________________________________

Nr

Anmäld tid

Ackumulerad

 

(min.)

tid

9Utrikesutskottets betänkande UU10

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

1

Tommy Waidelich (S)

8

 

2

Bodil Ceballos (MP)

10

 

3

Johnny Skalin (SD)

20

 

4

Lars Ohly (V)

10

 

5

Gustav Blix (M)

8

 

6

Ismail Kamil (FP)

10

 

7

Kerstin Lundgren (C)

8

 

8

Désirée Pethrus (KD)

12

 

9

Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

12

 

10

Kenneth G Forslund (S)

6

 

11

Björn Söder (SD)

6

 

12

Désirée Liljevall (S)

8

 

13

Marie Granlund (S)

6

 

14

Börje Vestlund (S)

6

 

 

 

____

____

 

 

2.10

2.10

10Socialutskottets betänkande SoU23

Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning

____ ____

0.002.10

11 Socialutskottets betänkande SoU25

Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU i fråga om säkerhetsövervakning av läkemedel

____

____

0.00

2.10

Totalt anmäld tid

2 tim. 10 min.

_____________________________