Onsdag den 1 april 2020

Talarlista 2019/20:20200401

Onsdagen den 1 april 2020

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU25

Statlig förvaltning och statistikfrågor

1

Ulla Andersson (V)

1

____

____

0.01

0.01

16

Finansutskottets betänkande FiU54

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset

1

Fredrik Olovsson (S)

4

2

Edward Riedl (M)

5

3

Emil Källström (C)

3

4

Ulla Andersson (V)

4

5

Jakob Forssmed (KD)

4

6

Mats Persson (L)

3

7

Karolina Skog (MP)

4

____

____

0.27

0.28

17

Justitieutskottets betänkande JuU20

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018

____

____

0.00

0.28

18

Justitieutskottets betänkande JuU22

Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

1

Magdalena Schröder (M)

6

2

Katja Nyberg (SD)

6

3

Helena Vilhelmsson (C)

6

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

5

Johan Pehrson (L)

6

6

Maria Strömkvist (S)

6

____

____

0.36

1.04

19

Försvarsutskottets betänkande FöU6

Försvarspolitik

1

Alexandra Anstrell (M)

6

2

Roger Richthoff (SD)

8

3

Daniel Bäckström (C)

8

4

Mikael Oscarsson (KD)

8

5

Allan Widman (L)

6

6

Niklas Karlsson (S)

8

7

Sven-Olof Sällström (SD)

4

____

____

0.48

1.52

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU16

Medborgarskap

1

Arin Karapet (M)

4

2

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

6

3

Hans Eklind (KD)

6

4

Carina Ohlsson (S)

5

5

Fredrik Malm (L)

6

6

Rasmus Ling (MP)

4

____

____

0.31

2.23

21

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU25

Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

1

Carina Ohlsson (S)

5

2

Solveig Zander (C)

6

3

Rasmus Ling (MP)

4

4

Arin Karapet (M)

6

5

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

6

6

Christina Höj Larsen (V)

6

7

Hans Eklind (KD)

6

____

____

0.39

3.02

22

Kulturutskottets betänkande KrU9

Kulturarvsfrågor

1

Christer Nylander (L)

4

2

John Weinerhall (M)

4

3

Angelika Bengtsson (SD)

6

4

Per Lodenius (C)

6

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

6

Lawen Redar (S)

6

____

____

0.34

3.36

23

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

Integration

1

Mats Green (M)

6

2

Ebba Hermansson (SD)

6

3

Ciczie Weidby (V)

6

4

Désirée Pethrus (KD)

6

5

Gulan Avci (L)

8

6

Johanna Haraldsson (S)

8

7

Martin Ådahl (C)

4

8

Rasmus Ling (MP)

4

____

____

0.48

4.24

24

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

Arbetsmiljö och arbetstid

1

Mats Green (M)

6

2

Ebba Hermansson (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

4

4

Ciczie Weidby (V)

6

5

Désirée Pethrus (KD)

8

6

Gulan Avci (L)

6

7

Anna Johansson (S)

8

8

Rasmus Ling (MP)

4

9

Ali Esbati (V)

6

10

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

1.00

5.24

Totalt anmäld tid 5 tim. 24 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.