Onsdag den 1 februari 2017

Talarlista 2016/17:20170201

Onsdagen den 1 februari 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Kulturutskottets betänkande KrU3

En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

1

Cecilia Magnusson (M)

8

2

Roland Utbult (KD)

8

3

Ida Karkiainen (S)

8

4

Angelika Bengtsson (SD)

8

5

Niclas Malmberg (MP)

8

____

____

0.40

0.40

23

Justitieutskottets utlåtande JuU23

Den parlamentariska kontrollen av Europol

1

Carl Schlyter (MP)

6

____

____

0.06

0.46

24

Socialutskottets betänkande SoU5

En ny hälso- och sjukvårdslag

1

Jenny Petersson (M)

6

2

Per Ramhorn (SD)

5

3

Karin Rågsjö (V)

6

4

Anna-Lena Sörenson (S)

6

5

Jan Lindholm (MP)

6

6

Barbro Westerholm (L)

6

____

____

0.35

1.21

25

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU8

Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

1

Paula Bieler (SD)

7

2

Maria Ferm (MP)

7

____

____

0.14

1.35

26

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

Socialavgifter

1

Linus Bylund (SD)

6

2

Mathias Tegnér (S)

6

____

____

0.12

1.47

Totalt anmäld tid 1 tim. 47 min.

––––––––––––––––––––––––––––