Onsdag den 10 april 2019

Talarlista 2018/19:20190410

Onsdagen den 10 april 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

13.00

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Försvarsutskottets betänkande FöU7

Civilt försvar och krisberedskap

1

Alexandra Anstrell (M)

8

2

Roger Richtoff (SD)

8

3

Daniel Bäckström (C)

8

4

Mikael Oscarsson (KD)

6

5

Kalle Olsson (S)

8

6

Hanna Gunnarsson (V)

6

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

8

Caroline Nordengrip (SD)

4

9

Heléne Björklund (S)

6

____

____

1.02

1.02

20

Försvarsutskottets betänkande FöU8

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

1

Jan R Andersson (M)

8

2

Roger Richtoff (SD)

8

3

Lars Thomsson (C)

6

4

Hanna Gunnarsson (V)

6

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

6

Paula Holmqvist (S)

8

____

____

0.42

1.44

21

Civilutskottets betänkande CU7

Familjerätt

1

Maria Stockhaus (M)

6

2

Mikael Eskilandersson (SD)

6

3

Martina Johansson (C)

6

4

Jon Thorbjörnson (V)

6

5

Larry Söder (KD)

6

6

Henrik Edin (L)

6

7

Elin Lundgren (S)

6

8

Angelica Lundberg (SD)

6

____

____

0.48

2.32

22

Civilutskottets betänkande CU11

Bostadspolitik

1

Mats Green (M)

8

2

Roger Hedlund (SD)

8

3

Ola Johansson (C)

8

4

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

5

Larry Söder (KD)

6

6

Henrik Edin (L)

6

7

Emma Hult (MP)

8

8

Joakim Järrebring (S)

8

____

____

1.00

3.32

23

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Debattregler

Finansminister Magdalena Andersson (S) inleder debatten med att presentera vårpropositionen. Detta anförande får ta högst 15 minuter. På anförandet föreligger replikrätt.

Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Partiföreträdare för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernahar rätt till ett anförande på högst 10 minuter och partiföreträdaren för Miljöpartiet har rätt till ett anförande på högst 5 minuter.

På samtliga anföranden föreligger det replikrätt. Repliker tas i partistorleksordning.

Duellmetoden tillämpas med replikrätt på högst 2 minuter respektive 1 minut.

Anföranden hålls i talarstolen på podiet och repliker tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter

1

Finansminister Magdalena Andersson (S)

15

2

Elisabeth Svantesson (M)

10

3

Oscar Sjöstedt (SD)

10

4

Emil Källström (C)

10

5

Ulla Andersson (V)

10

6

Jakob Forssmed (KD)

10

7

Johan Pehrson (L)

10

8

Karolina Skog (MP)

5

Debattid cirka 3,5 timmar

––––––––––––––––––––––––––––