Onsdag den 10 juni 2020

Kammarens talarlista 2020-06-10 00:00:00

Onsdagen den 10 juni 2020

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till ett anförande på längst 5 minuter i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt. Därefter följer en andra omgång med anföranden på längst 2 minuter. På det andra anförandet gäller fri replikrätt för debattdeltagarna i partistorleksordning med en repliktid på längst 1 minut enligt duellmetoden (totalt 4 minuter per duell).
Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter

Omgång 1
Anförande utan
repliker

Omgång 2
Anförande med
repliker

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

7

2

22

2

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Anders W Jonsson (C)

5

2

5

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

6

Ebba Busch (KD)

5

2

7

Johan Pehrson (L)

5

2

8

Isabella Lövin (MP)

5

2

Beräknad talartid är cirka 3 timmar och 30 minuter

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU16

Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden

1

Hans Ekström (S)

4

____

____

0.04

0.04

19

Konstitutionsutskottets betänkande KU8

Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

1

Karin Enström (M)

6

____

____

0.06

0.10

Gemensam debatt KU12 och KU23

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU12

Valfrågor

1

Fredrik Lindahl (SD)

6

2

Linda Modig (C)

6

3

Hans Ekström (S)

6

4

Erik Ottoson (M)

6

5

Jessica Wetterling (V)

6

6

Tina Acketoft (L)

6

7

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

0.42

0.52

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

Riksrevisionens rapport om valförfarandet

____

____

0.00

0.52

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU18

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019, m.m.

____

____

0.00

0.52

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU19

Indelning i utgiftsområden

____

____

0.00

0.52

24

Justitieutskottets betänkande JuU35

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

1

Mikael Damsgaard (M)

6

2

Adam Marttinen (SD)

4

3

Johan Hedin (C)

6

4

Linda Westerlund Snecker (V)

6

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

6

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

7

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.40

1.32

25

Justitieutskottets betänkande JuU36

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

1

Mikael Damsgaard (M)

6

2

Adam Marttinen (SD)

4

3

Linda Westerlund Snecker (V)

6

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

5

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

6

Helena Vilhelmsson (C)

6

7

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.40

2.12

26

Trafikutskottets betänkande TU14

Trafiksäkerhet

1

Teres Lindberg (S)

8

2

Maria Stockhaus (M)

6

3

Thomas Morell (SD)

8

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

5

Jessica Thunander (V)

8

6

Magnus Jacobsson (KD)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.00

3.12

Totalt anmäld tid 3 tim. 12 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.