Onsdag den 12 februari 2020

Kammarens talarlista 2020-02-12 00:00:00

Onsdagen den 12 februari 2020

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Debattregler

 

Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar – först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet.

Partiföreträdare
Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, anförandet får ta högst 20 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Oppositionspartierna har rätt till ett anförande på högst 8 minuter och partiföreträdaren för Miljöpartiet har rätt till ett anförande på högst 6 minuter.

På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt (partierna i storleksordning).
Duellmetoden tillämpas med repliker på högst 2 respektive 1 minut.
Anförandena hålls i talarstolen; replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

 

Tid för anförande

 

1

Utrikesminister Ann Linde (S)

20

 

2

Hans Wallmark (M)

8

 

3

Markus Wiechel (SD)

8

 

4

Kerstin Lundgren (C)

8

 

5

Håkan Svenneling (V)

8

 

6

Lars Adaktusson (KD)

8

 

7

Fredrik Malm (L)

8

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

6

 

Uppskattad tid är cirka 4 timmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt (forts.)

 

 

 

Debattregler

 

Övriga talare
Efter den inledande debatten får övriga anmälda talare ordet om högst sex minuter. På anförandena gäller fri replikrätt. Alla ledamöter och statsråd som finns i kammaren kan begära replik även om de inte hållit huvudanförande och också utan att stå på talarlistan. En talare kan få ordet två gånger i ett replikskifte och varje replik får omfatta högst 1 minut.

 

Övriga talare

Tid till förfogande 6 min

 

1

Kenneth G Forslund (S)

6

 

2

Hans Rothenberg (M)

6

 

3

Magnus Ek (C)

6

 

4

Yasmine Posio (V)

6

 

5

Robert Halef (KD)

6

 

6

Olle Thorell (S)

6

 

7

Margareta Cederfelt (M)

6

 

8

Sara Gille (SD)

6

 

9

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

10

Marcus Jonsson (KD)

6

 

11

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

6

 

12

Magdalena Schröder (M)

6

 

13

Lorena Delgado Varas (V)

6

 

14

Annika Strandhäll (S)

6

 

15

Amineh Kakabaveh (-)

6

 

16

Jamal El-Haj (S)

6

 

17

Johan Büser (S)

6

 

18

Kadir Kasirga (S)

6

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.