Onsdag den 13 mars 2019

Kammarens talarlista 2019-03-13 00:00:00

Onsdagen den 13 mars 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Val

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

28

Finansutskottets betänkande FiU33

Extra ändringsbudget för 2019 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

____

____

0.00

0.00

29

Finansutskottets betänkande FiU35

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

____

____

0.00

0.00

30

Trafikutskottets betänkande TU8

Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

____

____

0.00

0.00

31

Socialutskottets betänkande SoU17

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

____

____

0.00

0.00

32

Näringsutskottets utlåtande NU10

Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras

1

Tobias Andersson (SD)

6

2

Åsa Eriksson (S)

7

3

Lotta Olsson (M)

6

4

Lorena Delgado Varas (V)

6

5

Arman Teimouri (L)

4

6

Mathias Tegnér (S)

5

____

____

0.34

0.34

33

Skatteutskottets betänkande SkU9

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

1

Eric Westroth (SD)

4

2

Hillevi Larsson (S)

4

3

Boriana Åberg (M)

6

4

Per Åsling (C)

4

5

Joar Forssell (L)

6

6

Rebecka Le Moine (MP)

4

____

____

0.28

1.02

34

Skatteutskottets betänkande SkU11

Företag, kapital och fastighet

1

Sofia Westergren (M)

6

2

Bo Broman (SD)

6

3

Per Åsling (C)

6

4

Tony Haddou (V)

6

5

Hampus Hagman (KD)

6

6

Patrik Lundqvist (S)

6

7

Joar Forssell (L)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.48

1.50

35

Skatteutskottets betänkande SkU12

Punktskatt

1

Boriana Åberg (M)

8

2

David Lång (SD)

6

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

4

Tony Haddou (V)

4

5

Hampus Hagman (KD)

4

6

Joar Forssell (L)

4

7

Hillevi Larsson (S)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

4

____

____

0.46

2.36

36

Skatteutskottets betänkande SkU13

Mervärdesskatt

1

Kjell Jansson (M)

4

2

Eric Westroth (SD)

4

3

Per Åsling (C)

4

4

Hampus Hagman (KD)

4

5

Joar Forssell (L)

4

6

Sultan Kayhan (S)

4

____

____

0.24

3.00

37

Skatteutskottets betänkande SkU15

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

1

Tony Haddou (V)

8

2

Peter Persson (S)

8

3

Jörgen Berglund (M)

6

4

David Lång (SD)

4

5

Hampus Hagman (KD)

6

6

Joar Forssell (L)

6

7

Rebecka Le Moine (MP)

4

____

____

0.42

3.42

38

Försvarsutskottets betänkande FöU5

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1

Pål Jonson (M)

6

2

Roger Richtoff (SD)

3

3

Mikael Oscarsson (KD)

4

4

Allan Widman (L)

4

5

Niklas Karlsson (S)

4

6

Daniel Bäckström (C)

4

____

____

0.25

4.07

39

Kulturutskottets betänkande KrU7

Kulturarvsfrågor

1

Christer Nylander (L)

6

2

Annicka Engblom (M)

8

3

Aron Emilsson (SD)

8

4

Per Lodenius (C)

8

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

6

Roland Utbult (KD)

10

7

Åsa Karlsson (S)

8

8

Anna Sibinska (MP)

10

____

____

1.06

5.13

40

Konstitutionsutskottets betänkande KU15

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

1

Marta Obminska (M)

6

2

Per-Arne Håkansson (S)

6

3

Per Söderlund (SD)

4

4

Linda Ylivainio (C)

6

____

____

0.22

5.35

41

Konstitutionsutskottets utlåtande KU23

Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

1

Daniel Andersson (S)

6

2

Erik Ottoson (M)

6

____

____

0.12

5.47

42

Utbildningsutskottets betänkande UbU7

Förskolan

1

Maria Stockhaus (M)

8

2

Michael Rubbestad (SD)

8

3

Niels Paarup-Petersen (C)

8

4

Daniel Riazat (V)

8

5

Jimmy Loord (KD)

8

6

Roger Haddad (L)

6

7

Roza Güclü Hedin (S)

8

8

Mats Berglund (MP)

8

____

____

1.02

6.49

43

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

Studiestöd

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

2

Michael Rubbestad (SD)

8

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Jimmy Loord (KD)

6

5

Mattias Vepsä (S)

8

6

Daniel Riazat (V)

8

7

Mats Berglund (MP)

8

____

____

0.50

7.39

Totalt anmäld tid 7 tim. 39 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.