Onsdag den 13 september 2017

Talarlista 2017/18:20170913

Onsdagen den 13 september 2017

Kl.

10.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om situationen för ensamkommande.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Socialdemokraterna företräds av statsrådet Heléne Fritzon (S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

6

4

2

2

2

Johan Forssell (M)

6

4

2

3

Paula Bieler (SD)

6

4

2

4

Maria Ferm (MP)

6

4

2

5

Johanna Jönsson (C)

6

4

2

6

Christina Höj Larsen (V)

2

6

4

2

7

Fredrik Malm (L)

6

4

2

8

Désirée Pethrus (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter.

––––––––––––––––––––––––––––