Onsdag den 15 februari 2017

Kammarens talarlista 2017-02-15 00:00:00

Onsdagen den 15 februari 2017

Kl.

09.00

 

Val

 

 

 

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1-3

Val

Anmäld tid (min)

 

 

Val av riksrevisorer

 

 

 

1

Andreas Norlén (M)

10

 

4

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Debattregler

 

Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar – först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet.

Partiföreträdare
Partigrupperna anmäler till centralkansliet vilken ledamot som ska företräda partiet.

Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, anförandet får ta högst 20 minuter. På anförandet föreligger fri replikrätt. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Oppositionspartierna har rätt till ett anförande på högst 8 minuter och partiföreträdaren för Miljöpartiet har rätt till ett anförande på högst 6 minuter.
Anföranden hålls i talarstolen på podiet och repliker tas i talarstolarna framför podiet. På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt (partierna i storleksordning). Duellmetoden tillämpas med repliker på högst 2 respektive 1 minut.

 

Tid för anförande

 

1

Utrikesminister Margot Wallström (S)

20

 

2

Karin Enström (M)

8

 

3

Markus Wiechel (SD)

8

 

4

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

5

Kerstin Lundgren (C)

8

 

6

Hans Linde (V)

8

 

7

Birgitta Ohlsson (L)

8

 

8

Sofia Damm (KD)

8

 

Uppskattad tid är cirka 4 timmar

 

 

 

 

4

Utrikespolitisk debatt (forts.)

 

 

 

Debattregler

 

Övriga talare
Efter den inledande debatten får övriga anmälda talare ordet om högst 6 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt. Alla ledamöter och statsråd som finns i kammaren kan begära replik även om de inte hållit huvudanförande eller inte ens står på talarlistan. En talare kan få ordet två gånger i ett replikskifte och varje replik får omfatta högst 1 minut.

 

Övriga talare

Tid till förfogande 6 min

 

1

Kenneth G Forslund (S)

6

 

2

Sofia Arkelsten (M)

6

 

3

Johan Nissinen (SD)

6

 

4

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

5

Fredrik Malm (L)

6

 

6

Pyry Niemi (S)

6

 

7

Margareta Cederfelt (M)

6

 

8

Pavel Gamov (SD)

6

 

9

Amineh Kakabaveh (V)

6

 

10

Emilia Töyrä (S)

6

 

11

Göran Pettersson (M)

6

 

12

Anders Österberg (S)

6

 

13

Sotiris Delis (M)

6

 

14

Jamal Mouneimne (S)

4

 

15

Pål Jonson (M)

6

 

16

Åsa Eriksson (S)

6

 

17

Björn Söder (SD)

6

 

 

Uppskattad tid är cirka 2 timmar

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.