Onsdag den 16 december 2015

Talarlista 2015/16:20151216

Onsdagen den 16 december 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU2

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6minuter i debatterna om utgiftsområden.

1

Ulf Berg (M)

6

2

Anders Forsberg (SD)

6

3

Eskil Erlandsson (C)

6

4

Lars Tysklind (L)

6

5

Magnus Oscarsson (KD)

6

6

Isak From (S)

6

7

Emma Nohrén (MP)

6

8

Jens Holm (V)

6

9

Marianne Pettersson (S)

6

10

Stina Bergström (MP)

6

____

____

1.00

1.00

17

Skatteutskottets betänkande SkU1

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6minuter i debatterna om utgiftsområden.

1

Per Åsling (C)

6

2

Niklas Wykman (M)

6

3

Olle Felten (SD)

6

4

Mats Persson (L)

6

5

Larry Söder (KD)

6

6

Leif Jakobsson (S)

6

7

Rasmus Ling (MP)

6

8

Emma Wallrup (V)

6

9

Anna Hagwall (SD)

6

____

____

0.54

1.54

18

Skatteutskottets betänkande SkU14

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

____

____

0.00

1.54

19

Utbildningsutskottets betänkande UbU1

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6minuter i debatterna om utgiftsområden.

1

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

6

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

6

4

Christer Nylander (L)

6

5

Annika Eclund (KD)

6

6

Lena Hallengren (S)

6

7

Jabar Amin (MP)

6

8

Daniel Riazat (V)

6

9

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

6

10

Michael Svensson (M)

6

11

Håkan Bergman (S)

6

12

Torbjörn Björlund (V)

6

13

Ida Drougge (M)

6

14

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

6

15

Betty Malmberg (M)

6

16

Robert Stenkvist (SD)

6

17

Fredrik Christensson (C)

6

18

Larry Söder (KD)

6

19

Thomas Strand (S)

6

____

____

1.54

3.48

20

Försvarsutskottets betänkande FöU1

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6minuter i debatterna om utgiftsområden.

1

Allan Widman (L)

6

2

Hans Wallmark (M)

6

3

Mikael Jansson (SD)

6

4

Daniel Bäckström (C)

6

5

Stig Henriksson (V)

6

6

Mikael Oscarsson (KD)

6

7

Åsa Lindestam (S)

6

8

Jakop Dalunde (MP)

6

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

6

10

Lena Asplund (M)

6

11

Roger Richtoff (SD)

6

12

Kent Härstedt (S)

6

13

Jeff Ahl (SD)

6

14

Kalle Olsson (S)

6

____

____

1.24

5.12

21

Finansutskottets betänkande FiU17

Genomförande av krishanteringsdirektivet

1

Börje Vestlund (S)

12

2

Jörgen Andersson (M)

10

____

____

0.22

5.34

Totalt anmäld tid 5 tim. 34 min.

––––––––––––––––––––––––––––