Onsdag den 16 december 2020

Kammarens talarlista 2020-12-16 00:00:00

Onsdagen den 16 december 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt AU2 och AU5

10

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Mats Green (M)

8

2

Magnus Persson (SD)

8

3

Martin Ådahl (C)

8

4

Ali Esbati (V)

8

5

Désirée Pethrus (KD)

8

6

Arman Teimouri (L)

8

7

Anna Johansson (S)

8

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

9

Saila Quicklund (M)

8

10

Alireza Akhondi (C)

8

11

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

8

____

____

1.28

1.28

11

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU5

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

____

____

0.00

1.28

12

Utbildningsutskottets betänkande UbU2

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

2

Michael Rubbestad (SD)

8

3

Daniel Riazat (V)

6

4

Pia Steensland (KD)

6

5

Pia Nilsson (S)

8

6

Fredrik Christensson (C)

6

7

Maria Nilsson (L)

6

8

Mats Berglund (MP)

6

____

____

0.52

2.20

13

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU1

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Arin Karapet (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Ida Gabrielsson (V)

8

4

Hans Eklind (KD)

8

5

Mattias Vepsä (S)

8

6

Solveig Zander (C)

8

7

Bengt Eliasson (L)

8

8

Mats Berglund (MP)

8

____

____

1.04

3.24

14

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU4

Utgiftsområde 8 Migration

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Arin Karapet (M)

8

2

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

8

3

Christina Höj Larsen (V)

8

4

Hans Eklind (KD)

8

5

Rikard Larsson (S)

8

6

Jonny Cato (C)

8

7

Fredrik Malm (L)

8

8

Karolina Skog (MP)

8

9

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

8

____

____

1.12

4.36

15

Finansutskottets betänkande FiU2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

2

Dennis Dioukarev (SD)

8

3

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

4

Jakob Forssmed (KD)

6

5

Adnan Dibrani (S)

6

6

Rickard Nordin (C)

6

7

Mats Persson (L)

6

8

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.52

5.28

16

Finansutskottets betänkande FiU3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Jan Ericson (M)

8

2

Alexander Christiansson (SD)

8

3

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

4

Jakob Forssmed (KD)

8

5

Eva Lindh (S)

8

6

Lars Thomsson (C)

8

7

Mats Persson (L)

6

8

Karolina Skog (MP)

8

____

____

1.02

6.30

17

Finansutskottets betänkande FiU4

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

____

____

0.00

6.30

18

Finansutskottets betänkande FiU5

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Jan Ericson (M)

6

2

Dennis Dioukarev (SD)

8

3

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

4

Jakob Forssmed (KD)

8

5

Björn Wiechel (S)

6

6

Rickard Nordin (C)

6

7

Mats Persson (L)

6

8

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.52

7.22

19

Finansutskottets betänkande FiU28

Sveriges genomförande av Agenda 2030

1

Hans Wallmark (M)

10

2

Mats Nordberg (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Jakob Forssmed (KD)

10

6

Joar Forssell (L)

8

7

Björn Wiechel (S)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

1.08

8.30

Totalt anmäld tid 8 tim. 30 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.