Onsdag den 16 mars 2016

Talarlista 2015/16:20160316

Onsdagen den 16 mars 2016

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran avLiberalernas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Debattregler
Företrädaren förLiberalerna inleder.
Socialdemokraterna företräds av statsminister Stefan Löfven.

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

6

4

2

2

2

Anna Kinberg Batra (M)

6

4

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

6

4

2

4

Maria Ferm (MP)

6

4

2

5

Anders W Jonsson (C)

6

4

2

6

Jonas Sjöstedt (V)

6

4

2

7

Jan Björklund (L)

2

6

4

2

8

Jakob Forssmed (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

21

Näringsutskottets betänkande NU11

Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

____

____

0.00

0.00

22

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

Integration

1

Hanif Bali (M)

10

2

Paula Bieler (SD)

12

3

Johanna Jönsson (C)

8

4

Fredrik Malm (L)

10

5

Désirée Pethrus (KD)

10

6

Annelie Karlsson (S)

10

7

Marco Venegas (MP)

8

8

Christina Höj Larsen (V)

10

____

____

1.18

1.18

23

Försvarsutskottets betänkande FöU7

Beredskap för kris och krig

1

Allan Widman (L)

10

2

Lotta Olsson (M)

10

3

Roger Richtoff (SD)

8

4

Daniel Bäckström (C)

10

5

Håkan Svenneling (V)

8

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

7

Åsa Lindestam (S)

10

8

Jakop Dalunde (MP)

8

9

Mikael Jansson (SD)

8

____

____

1.20

2.38

24

Justitieutskottets betänkande JuU21

Kriminalvårdsfrågor

1

Petter Löberg (S)

8

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Mats Pertoft (MP)

6

5

Johan Hedin (C)

6

6

Linda Snecker (V)

6

7

Roger Haddad (L)

6

8

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

0.54

3.32

25

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

Socialavgifter

1

Tina Ghasemi (M)

8

2

Linus Bylund (SD)

6

3

Phia Andersson (S)

6

4

Rickard Persson (MP)

6

____

____

0.26

3.58

26

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU10

Skogspolitik

1

Isak From (S)

8

2

Johan Hultberg (M)

8

3

Anders Forsberg (SD)

8

4

Stina Bergström (MP)

8

5

Eskil Erlandsson (C)

8

6

Jens Holm (V)

8

7

Lars Tysklind (L)

8

8

Magnus Oscarsson (KD)

8

____

____

1.04

5.02

27

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande MJU13

Cirkulär ekonomi

____

____

0.00

5.02

28

Finansutskottets betänkande FiU26

Kommunala frågor

1

Niklas Karlsson (S)

12

2

Jan Ericson (M)

8

3

Janine Alm Ericson (MP)

6

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Peter Helander (C)

8

____

____

0.42

5.44

Totalt anmäld tid 5 tim. 44 min.

––––––––––––––––––––––––––––