Onsdag den 16 november 2016

Kammarens talarlista 2016-11-16 00:00:00

Onsdagen den 16 november 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

 

 

 

Översyn av Riksrevisionen

 

 

 

1

Andreas Norlén (M)

12

 

 

2

Björn von Sydow (S)

8

 

 

3

Jonas Millard (SD)

8

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

8

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

7

Tina Acketoft (L)

6

 

 

8

Stefan Svanström (KD)

6

 

 

9

Hans Ekström (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.06

1.06

17

Konstitutionsutskottets betänkande KU3

 

 

 

Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna

 

 

 

1

Fredrik Eriksson (SD)

5

 

 

2

Mia Sydow Mölleby (V)

4

 

 

3

Berit Högman (S)

6

 

 

4

Marta Obminska (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.21

1.27

 

 

 

 

 

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

 

 

 

En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter

 

 

 

1

Emanuel Öz (S)

6

 

 

2

Marta Obminska (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

1.39

19

Konstitutionsutskottets betänkande KU8

 

 

 

Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

 

 

 

1

Emanuel Öz (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.06

1.45

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

 

 

 

Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

 

 

 

1

Berit Högman (S)

4

 

 

2

Marta Obminska (M)

4

 

 

3

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

1.57

21

Socialutskottets betänkande SoU3

 

 

 

Ett reformerat bilstöd

 

 

 

1

Carina Herrstedt (SD)

6

 

 

2

Anders W Jonsson (C)

4

 

 

3

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

4

Emma Henriksson (KD)

4

 

 

5

Mikael Dahlqvist (S)

6

 

 

6

Margareta B Kjellin (M)

4

 

 

7

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.36

2.33

22

Justitieutskottets betänkande JuU6

 

 

 

Falska polisbilar

 

 

 

1

Elin Lundgren (S)

6

 

 

2

Kent Ekeroth (SD)

6

 

 

3

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

 

 

4

Krister Hammarbergh (M)

8

 

 

5

Johan Hedin (C)

6

 

 

6

Roger Haddad (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.38

3.11

23

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU5

 

 

 

En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.11

24

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU11

 

 

 

Regelverket för arbetskraftsinvandring

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.11

25

Utrikesutskottets betänkande UU7

 

 

 

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015

 

 

 

1

Hans Linde (V)

8

 

 

2

Maria Andersson Willner (S)

6

 

 

3

Göran Pettersson (M)

6

 

 

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

 

 

5

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

6

Sofia Damm (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.40

3.51

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 51 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.