Onsdag den 17 juni 2015

Talarlista 2014/15:20150617

Onsdagen den 17 juni 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering (efter debattens slut)

Avtackning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

30

Finansutskottets betänkande FiU28

Årsredovisning för staten 2014

____

____

0.00

0.00

31

Socialutskottets betänkande SoU14

Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

1

Veronica Palm (S)

8

2

Jan Lindholm (MP)

8

3

Karin Rågsjö (V)

8

4

Emma Henriksson (KD)

8

5

Cecilia Widegren (M)

6

6

Per Ramhorn (SD)

6

7

Anders W Jonsson (C)

6

8

Barbro Westerholm (FP)

6

____

____

0.56

0.56

Totalt anmäld tid 0 tim. 56 min.

––––––––––––––––––––––––––––