Onsdag den 17 juni 2020

Kammarens talarlista 2020-06-17 00:00:00

Onsdagen den 17 juni 2020

Kl.

09.00

 

Minnesceremoni för coronapandemins offer

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

25

Finansutskottets betänkande FiU61

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

 

 

 

1

Oscar Sjöstedt (SD)

8

 

 

2

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

3

Jakob Forssmed (KD)

8

 

 

4

Fredrik Olovsson (S)

5

 

 

5

Edward Riedl (M)

6

 

 

6

Emil Källström (C)

5

 

 

7

Mats Persson (L)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.45

0.45

26

Finansutskottets betänkande FiU30

 

 

 

Årsredovisning för staten 2019

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.45

27

Skatteutskottets betänkande SkU19

 

 

 

Redovisning av skatteutgifter 2020

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.45

28

Skatteutskottets betänkande SkU24

 

 

 

Skatteförfarande och folkbokföring

 

 

 

1

Niklas Wykman (M)

8

 

 

2

David Lång (SD)

6

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

4

Tony Haddou (V)

4

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

6

Joar Forssell (L)

8

 

 

7

Anna Vikström (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

1.35

29

Skatteutskottets betänkande SkU25

 

 

 

Vissa ändringar i avfallsskattelagen

 

 

 

1

Hampus Hagman (KD)

4

 

 

2

Sultan Kayhan (S)

6

 

 

3

Boriana Åberg (M)

6

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

5

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.30

2.05

30

Civilutskottets betänkande CU24

 

 

 

Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området

 

 

 

1

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

2

Sanne Lennström (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

2.17

31

Civilutskottets betänkande CU25

 

 

 

Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering

 

 

 

1

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

2

Johan Löfstrand (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

2.29

32

Socialutskottets betänkande SoU25

 

 

 

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

4

 

 

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

4

 

 

3

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

4

Dag Larsson (S)

6

 

 

5

Sofia Nilsson (C)

4

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.28

2.57

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 57 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.