Onsdag den 18 december 2019 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20191218

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 18 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

EftDeb

Votering efter debattens slut, dock tidigast klockan 14.00

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Elisabeth Svantesson (M)

8

2

Ulla Andersson (V)

8

3

Jakob Forssmed (KD)

6

4

Adnan Dibrani (S)

6

5

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.34

0.34

Finansutskottets betänkande FiU3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Jan Ericson (M)

8

2

Charlotte Quensel (SD)

8

3

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

8

4

Jakob Forssmed (KD)

8

5

Eva Lindh (S)

8

6

Lars Thomsson (C)

6

7

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.52

1.26

Finansutskottets betänkande FiU4

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

____

____

0.00

1.26

Finansutskottets betänkande FiU5

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Jan Ericson (M)

4

2

Dennis Dioukarev (SD)

8

3

Björn Wiechel (S)

6

____

____

0.18

1.44

Utbildningsutskottets betänkande UbU2

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Pia Nilsson (S)

8

2

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

3

Michael Rubbestad (SD)

8

4

Niels Paarup-Petersen (C)

8

5

Daniel Riazat (V)

8

6

Gudrun Brunegård (KD)

6

7

Maria Nilsson (L)

6

8

Mats Berglund (MP)

8

9

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

8

____

____

1.06

2.50

Socialutskottets betänkande SoU1

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Kristina Nilsson (S)

6

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

3

Per Ramhorn (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

8

6

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

7

Lina Nordquist (L)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.50

3.40

Totalt anmäld tid 3 tim. 40 min.

––––––––––––––––––––––––––––